บริษัทรอยัลสตีล อินดัสตรี จำกัด ได้ทำการผลิตท่อร้อยสายไฟฟ้าเพื่อจำหน่ายทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ บริษัทจึงผลิตท่อร้อยสายไฟตามมาตรฐานโดยอ้างอิงตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(มอก)ท่อเหล็กกล้าชุบสังกะสีสำหรับใช้ร้อยสายไฟฟ้า เพื่อเป็นแนวทางแก่ผู้ผลิตและผู้ใช้ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม โดยอ้างอิงตามเอกสาร มอก.770-2533 โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม107 ตอนที่ 54 เมื่อวันที่ 3 เมษายน พ.ศ.2533

บริษัทรอยัลสตีล อินดัสตรี ผลิตท่อร้อยสายไฟฟ้าโดยใช้ 2 มาตรฐาน ดังนี้

 1. AMERICAN STANDARDS                        ANSI , UL STANDARD
 2. BRITISHSTANDARDS                              BSi , TUVSUD

คุณลักษณะ

 1. วัสดุทำจากแผ่นเหล็กกล้าขึ้นรูป และเชื่อมให้ผิวภายในและภายนอกสม่ำเสมอ
 2. ผ่านการขูดตะเข็บภายในด้วยเครื่องมือที่ออกแบบเป็นพิเศษ
 3. ผ่านกระบวนการชุบสังกะสี ซึ่งมี2 วิธี ได้แก่
  1. วัสดุทำจากแผ่นเหล็กกล้าขึ้นรูป และเชื่อมให้ผิวภายในและภายนอกสม่ำเสมอ
  2. ผ่านการขูดตะเข็บภายในด้วยเครื่องมือที่ออกแบบเป็นพิเศษ
 4. ทำเกลียวที่ปลายทั้งสองข้างสำหรับท่อร้อยสายไฟประเภท RSC และ IMC ตลอดจนเคลือบเกลียวด้วยสารป้องกันการกัดกร่อน
 5. ข้อต่อเกลียวสำหรับท่อร้อยสายไฟประเภทRSC และ IMC เคลือบผ่านกระบวนการอาบสังกะสีด้วยวิธีจุ่มร้อนตลอดจนเคลือบด้วยสารที่ไม่เป็นฉนวนทางไฟฟ้าที่ผิวภายใน
 6. เครื่องหมายและฉลากใช้สีตามมาตรฐาน มอก.
  1. ท่อร้อยสายไฟ RSC : ดำ
  2. ท่อร้อยสายไฟ IMC : ส้ม
  3. ท่อร้อยสายไฟ EMT : เขียว

  7.มีเครื่องหมายและฉลากครบตามข้อกำหนดมอก.

คุณประโยชน์

 1. ดัดง่ายและเที่ยงตรง
 2. ง่ายต่อการร้อยสายไฟ
 3. ทนต่อการกัดกร่อน

การใช้งาน

 1. อาคารทั่วไป
 2. โรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป
 3. โรงกลั่นน้ำมัน, อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
 4. โรงไฟฟ้า, รถไฟฟ้าใต้ดิน, ท่าอากาศยาน, และอุตสาหกรรมอื่นๆ